Kategori : Islam

daripada 4 laman

20 Hujah Golongan Anti-Hadis Dan Jawapan

oleh Hafiz Firdaus Abdullah

Golongan Anti Hadis ialah segelintir umat Islam masa kini yang hanya taat kepada ajaran al-Qur'anul Karim. Mereka menolak dan mengingkari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam, yakni had ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


29 Kisah Wanita Teladan

oleh Abdul Muthalib Hamad

Dalam kitab ini, terdapat beberapa bentuk taubat yang dilakukan sebahagian orang, sama ada lelaki mahupun wanita. Dan bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, padahal me ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


29 Mutiara Nasihat Dari Para Ulama Salaf

oleh Abu Abdillah Jamal bin Farihan al-Harithi

Ini adalah risalah ringkas yang berfaedah (Insya Allah) mengenai beberapa topik yang berbeza yang penulis nukilkan dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah  serta ucapan para imam Ahli Ilmu yan ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Antara Nama dan Hakikat: Kemelut Kalimah Allah

oleh Md. Asham Ahmad

Buku ini diterbitkan untuk menjelaskan tentang isu penggunaan kalimah ‘Allah’ yang telah menimbulkan banyak kekeliruan khususnya di kalangan umat Islam di Malaysia.

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Apakah TUGAS Hakiki Saya Sebagai Seorang Muslim?

oleh Mohd Gunawan Che Ab Aziz

Segalanya dinilai melalui maksud dan fungsinya.Ambil sahaja contoh yang paling mudah, katakanlah sebuah kipas.Kipas dibeli untuk menjalankan fungsinya.Fungsi kipas atau tujuan kipas dibeli ialah untuk ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Cara Bijak Rasulullah Dalam Mendidik Anak

oleh Nur Kholish Rif’Ani

Rasulullah saw pernah bersabda, "Setiap anak yang baharu dilahirkan adalah suci. Ibu bapalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Majusi atau Nasrani". Hadis ini menegaskan bahawa setiap anak yang dilah ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


Controversy Over The Term "Allah" in Malaysia

oleh Editor: Wan Azhar Wan Ahmad

This work compiles some selected English writing on the controversy. The reason for undertaking such task are: (i) Most argument by Christians have been put firth in English; (ii) A considerable numbe ...

Selanjutnya

Sila login untuk meminjam buku.


daripada 4 laman