Category : Islam

of 4 pages

Kisah 25 Nabi Siri 5

by Tarikuddin bin Haji Hassan

Buku Kisah 25 Nabi Siri 5 ini menceritakan tentang 10 orang nabi, iaitu Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa', Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kisah 25 Nabi Siri 6

by Tarikuddin bin Haji Hassan

Buku Kisah 25 Nabi Siri 6 ini menceritakan tentang Nabi Muhammad, iaitu Rasulullah s.a.w.

Read More

Please login to borrow the book.


Menangani Zina & Pembuangan Bayi

by Nur Syahidah Abdul Jalil

Gejala zina dalam masyarakat terutamanya di kalangan para remaja semakin membimbangkan. Kurangnya kesedaran dan perhatian menyebabkan gejala ini menular kepada pembuangan bayi yang tidak berdosa. Diti ...

Read More

Please login to borrow the book.


Nikah Sindiket Di Malaysia

by Intan Nadia Ghulam Khan, Hasnizam Hashim, Haliza A. Shukor, Nabilah Yusof

Buku ini membincangkan tentang nikah sindiket menurut hukum syarak dan perundangan Islam semasa di Malaysia. Skop perbincangan dalam buku ini merangkumi definisi, faktor-faktor yang menyebabkan berla ...

Read More

Please login to borrow the book.


Perkahwinan Melayu: Antara Adat dan Syariat

by Abu Jaisyillah

Perkahwinan merupakan satu aspek kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh adat yang diwarisi generasi ke generasi. Pepatah Melayu yang berbunyi, "Biar mati anak, jangan mati adat" mungkin m ...

Read More

Please login to borrow the book.


Rahsia Ilmu Ma'rifat Para Wali Jiwa

by Amdan bin Hamid

Ilmu Ma’rifat merupakan ilmu rahsia, tidak boleh diajar kepada sembarangan orang. Ini kerana tingkat/tahap kerumitannya amat tinggi sekali. Bukan kerana hanya semata-mata sulit dalam mempertimbangka ...

Read More

Please login to borrow the book.


Siri Empat Abdullah Abdullah Bin Abbas

by Tarikuddin bin Haji Hassan

Abdullah bin Abbas adalah termasuk salah seorang yang dinamakan al-Abadalah al-Arbaíah, iaitu empat orang Abdullah dari kalangan sahabat Nabi yang ayah mereka juga Islam yang terkenal didalam memberi ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 4 pages