Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Hadith-Hadith Sains

by Abdul Syukur Al-Azizi

Publisher - PTS Publications

Category - Islam

Sebagaimana Al-Quran, hadith terbukti sarat dengan informasi tentang sains dan teknologi. Fakta-fakta tentang sains dan teknologi yang ada di dalam hadith itu biasanya disebutkan secara tersirat dalam pelbagai penjelasan tentang akidah dan keimanan. Itulah sebabnya, isi dan ajaran yang terdapat dalam hadith akan selalu selari dengan perkembangan zaman. Dalam buku ini, terdapat lebih dari 15 hadith yang kebenaran kandungannya dibuktikan oleh sains. Selain itu, diulas pula beberapa kisah ilmuan bukan Muslim yang memutuskan untuk memeluk Islam selepas meneliti beberapa kandungan hadith dari kaca mata sains. Kerana itu, segeralah miliki buku ini, dan temukan bukti-bukti sains dalam hadith-hadith Nabi Muhammad s.a.w.

Please login to borrow the book.