Category : Islam

of 4 pages

20 Hujah Golongan Anti-Hadis Dan Jawapan

by Hafiz Firdaus Abdullah

Golongan Anti Hadis ialah segelintir umat Islam masa kini yang hanya taat kepada ajaran al-Qur'anul Karim. Mereka menolak dan mengingkari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam, yakni had ...

Read More

Please login to borrow the book.


29 Kisah Wanita Teladan

by Abdul Muthalib Hamad

Dalam kitab ini, terdapat beberapa bentuk taubat yang dilakukan sebahagian orang, sama ada lelaki mahupun wanita. Dan bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, padahal me ...

Read More

Please login to borrow the book.


29 Mutiara Nasihat Dari Para Ulama Salaf

by Abu Abdillah Jamal bin Farihan al-Harithi

Ini adalah risalah ringkas yang berfaedah (Insya Allah) mengenai beberapa topik yang berbeza yang penulis nukilkan dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah  serta ucapan para imam Ahli Ilmu yan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Antara Nama dan Hakikat: Kemelut Kalimah Allah

by Md. Asham Ahmad

Buku ini diterbitkan untuk menjelaskan tentang isu penggunaan kalimah ‘Allah’ yang telah menimbulkan banyak kekeliruan khususnya di kalangan umat Islam di Malaysia.

Read More

Please login to borrow the book.


Apakah TUGAS Hakiki Saya Sebagai Seorang Muslim?

by Mohd Gunawan Che Ab Aziz

Segalanya dinilai melalui maksud dan fungsinya.Ambil sahaja contoh yang paling mudah, katakanlah sebuah kipas.Kipas dibeli untuk menjalankan fungsinya.Fungsi kipas atau tujuan kipas dibeli ialah untuk ...

Read More

Please login to borrow the book.


Cara Bijak Rasulullah Dalam Mendidik Anak

by Nur Kholish Rif’Ani

Rasulullah saw pernah bersabda, "Setiap anak yang baharu dilahirkan adalah suci. Ibu bapalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Majusi atau Nasrani". Hadis ini menegaskan bahawa setiap anak yang dilah ...

Read More

Please login to borrow the book.


Dahsyatnya Surah Yasin, Al-Waqiah, Al-Kahfi dan Ayat Kursi

by Nur Kholish Rif’Ani

Buku ini membincangkan tentang kandungan, keutamaan dan manfaat membaca Surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Kahfi dan Ayat Kursi untuk mencapai keberkatan, kekayaan, kemenangan dan keselamatan hidup di dunia d ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 4 pages