Category : Science

of 1 pages

Research Design & Data Analysis in Sosial Science Research

by Mohd Ghani Awang, Noryanti Muhammad & Suriya Kumar Sinnaduri

This book was written to give a simple understanding or basic knowledge in the social sciences research. The information given is very valuable to undergraduates, form six students and as well as to ...

Read More

Please login to borrow the book.


Titisan Ajaib

by Shahbatun Abu Bakar, Nordin Endut

Air adalah pemberian luar biasa daripada Allah SWT, Yang Maha Pengasihani. Air satu-satunya jirim yang boleh wujud dalam tiga bentuk berlainan. Apabila dalam bentuk pepejal, ia dikenali sebagai ais. A ...

Read More

Please login to borrow the book.


Tubuh Manusia

by Muhammad bin Harun

Buku ini menceritakan tentang tubuh manusia.

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages