Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Otorinolaringologi: Kecemasan & Rawatan

by Khairullah Anuar

Publisher - Penerbit USIM

Category - Science

Buku Otorinolaringologi: Kecemasan & Rawatan diterbitkan bagi memudahkan para pelajar untuk mengenal pasti kes-kes yang berkaitan dengan Otorinolaringologi yang memerlukan rawatan awal dan kaedah-kaedah rawatan yang diberi. Selain pelajar, buku ini amat bermanfaat untuk pegawai perubatan, paramedik dan pegawai kesihatan yang lain.

Please login to borrow the book.