Category : Autobiography & Biography

of 1 pages

Sejarah Masyarakat Melayu Moden

by Khoo Kay Kim

"Dalam monograf ini tajuk-tajuk yang dibincangkan bukanlah begitu baru; tetapi tajuk- tajuk yang agak lama itu dibincangkan dengan cara yang lebih terperinci dan tepat. Kita sesungguhnya masih dalam p ...

Read More

Please login to borrow the book.


Sejarah Pembinaan Negara Bangsa

by Mohammad Redzuan Othman et al

Sejarah Pembinaan Negara Bangsa ini mengesan, merakam dan menganalisis perkembangan penting yang berlaku dalam bidang politik, ekonomi dan sosial di Malaysia dan negara-negara lain di dunia sejak pram ...

Read More

Please login to borrow the book.


Sejarah Perdagangan Bebas

by Sivachandralingam Sundara Raja

Buku ini cuba mengupas persoalan tentang sejauh mana dasar perdagangan bebas yang diamalkan di England pada akhir abad ke‐18 dan awal abad ke‐19 mempengaruhi perkembangan dasar perdagangan bebas d ...

Read More

Please login to borrow the book.


Travelog Dakwah: Meniti Hari Esok

by Muhd Kamil Ibrahim

"TDMHE mengupas hampir kesemua persoalan itu, berdasarkan pengalaman peribadi seorang hamba Allah bernama Prof. Dr. Haji uhd Kamil Ibrahim. Sebagaimana bukunya yang terdahulu, Travelog Haji: Mengubah ...

Read More

Please login to borrow the book.


Travels of the Mind

by Ettore Grillo

"A retired lawyer, Ettore Grillo was born in Enna, Sicily in 1946 and has coped with many difficult situations. This is his autobiography and the story of his struggle to live normally. ""Paranoid sch ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages