Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Rasulullah Dan Khulafa’ Al-Rasyidin : Sanjungan Umat Sepanjang Zaman

by Mohd Sukki Othman

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Buku ini membincangkan sirah Nabi Muhammad SAW dan Khulafa' al-Rasyidin serta keunggulan yang terdapat pada mereka yang boleh dijadikan idola oleh umat sepanjang zaman. Buku ini mempunyai dua elemen penting, iaitu elemen sejarah dan pendidikan akhlak. Buku ini menerangkan sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sirah kehidupan Khulafa' al-Rasyidin yang mengharungi pelbagai liku kehidupan tetapi tetap teguh dalam perjuangan dan istiqamah menegakkan Islam. Buku ini memuatkan pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan masa kini melalui penghayatan terhadap keperibadian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang rapat agar dapat dijadikan teladan kepada seluruh umat.

Please login to borrow the book.