Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Kenapa Islam? Suatu Sanggahan Terhadap Pluralisme Agama

by Penterjemah: Md Asham Ahmad

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Meskipun kita sudah hidup lama dalam masyarakat majmuk tanpa sebarang masalah besar, mutakhir ini persoalan kepelbagaian agama telah menimbulkan konflik apabila ia digunakan oleh pihakpihak tertentu untuk mengelirukan umat Islam serta menggugat keyakinan terhadap perkara-perkara asasi dalam aqidah Islam. Buku terjemahan

Please login to borrow the book.