Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Teknoteks dan Transformasi Pengajian Kesusasteraan: Mensinergikan Sastera, Teknologi dan Kritikan

by Sohaimi Abdul Aziz

Publisher - Penerbit USM

Category - General Academics

"Pengajian kesusasteraan tidak boleh lagi berdiam diri menjadi saksi kepada perubahan yang berlaku, sebaliknya harus menajdi pemain yang aktif untuk sama-sama berubah. Bagaimanakah pengajian kesusasteraan yang selama ini memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran intelektual boleh memberi pula kemahiran kerja atau profesional bagi memenuhi aspirasi masyarakat dan industri? Jawapan kepada permasalahan ini ialah melalui transformasi pengajian kesusasteraan itu supaya selari dengan transformasi pengajian tinggi di seluruh dunia yang telah dan sedang berlaku. Transformasi pengajian kesusasteraan sangat diperlukan dalam era transformasi pengajian tinggi di Malaysia dan di beberapa negara maju. Asas transformasi pengajian kesusasteraan beralku apabila sastera dan teknologi media ebrsatu sehingga membentuk satu bentuk seni yang dikenali sebagai sastera elektronik dengan genre yang berkaitan, yang dikenali sebagai teknoteks. Kemunculan sastera elektronik dalam pengajian kesusasteraan telah mencetuskan proses transformasi ini. Perkembangan sastera elektronik melalui teori dan kritikan sastera telah membuka ruang kepada proses transformasi pengajian kesusasteraan yang selama ini sukar untuk dilakukan. Melalui transformasi pengajian kesusasteraan, selain menghasilkan graduan yang mempunyai nilai tambah dari segi kemahiran profesional dalam teknologi media baharu, pengajian kesusasteraan juga dapat menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran serta ilmu dan kemahiran profesional yang mereka pelajari termasuk kritis terhadap industri kreatif yang sedang berkembang pesat tetapi membimbangkan dari segi nilai dan budaya.

Please login to borrow the book.