Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
STANDARD PROGRAM: PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

by Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

Publisher - MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY

Category - General Academics

Tempoh lima tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak merupakan tahun pembentukan yang menandakan bermulanya asas perkembangan kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti adalah satu keutamaan. Justeru, Standard Program ini dibangunkan bagi meningkatkan standard pendidikan awal kanak-kanak, menghasilkan pendidik yang kompeten dan menaikkan status profesion tersebut.

Please login to borrow the book.