Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Buletin TRAJEKTORI

by Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Publisher - INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA

Category - General Academics

Inisiatif penerbitan Buletin TRAJEKTORI merupakan sebuah wadah untuk berkongsi pelbagai inisiatif dan program yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan INTAN seiring dengan gagasan transformasi perkhidmatan awam yang sedang giat dilakukan. Buletin ini diterbitkan sebanyak empat (4) kali setahun beserta edisi khas tahunan. Penerbitan buletin ini dapat memberikan inspirasi kepada agensi serta penjawat awam lain dalam melaksana dan merealisasikan agenda transformasi perkhidmatan awam.

Please login to borrow the book.