Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Cara Bijak Rasulullah Dalam Mendidik Anak

by Nur Kholish Rif’Ani

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Rasulullah saw pernah bersabda, "Setiap anak yang baharu dilahirkan adalah suci. Ibu bapalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Majusi atau Nasrani". Hadis ini menegaskan bahawa setiap anak yang dilahirkan itu ibadat kertas putih yang mempunyai satu warna dan bersifat bersih. Ia tidak mempunyai dosa, kesalahan dan keburukan. Namun cara didikan ibu bapa boleh menyebabkan karakter anak menjadi pelbagai warna seperti beperangai buruk, tidak mentaati kedua-dua ibu bapa dan tidak mahu berbakti kepada Allah swt. Oleh itu, buku ini disusun secara khusus buat ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka sejak di dalam kandungan lagi sehingga berusia 18 tahun sesuai denganh tuntutan Rasulullah saw. Cara baginda mendidik anak pastinya bersumberkan wahyu dari Allah swt. Apa yang pasti didikan tersebut amat mudah dan terbukti paling efektif untuk diterapkan dalam mendidik anak-anak di masa kini.

Please login to borrow the book.