Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Teknologi Membenang

by Ahmad Baharuddin Abdullah & Muhamad Azman Miskam

Publisher - PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Category - General Academics

Membenang ialah salah satu proses asas pemotongan logam dalam bidang pembuatan. Proses ini digunakan untuk menghasilkan pengikat, iaitu bolt dan nat. Kedua-duanya penting dalam pemasangan komponen. Ketidaktepatan akan memberikan kesan kepada penyambungan komponen, dan seterusnya akan mempengaruhi prestasi keseluruhan produk atau sistem. Buku ini disediakan oleh mereka yang berpengalaman luas, dalam bahasa yang cukup mudah dan ringkas. Oleh itu ia amat sesuai dijadikan rujukan asas bagi operator mesin dan juga pelajar peringkat diploma dan sijil mekanikal, selain pelajar sekolah yang ingin mendalami ilmu teknikal. Selepas membaca buku ini, pembaca akan pasti dapat mempraktikkan operasi membenang dengan betul.

Please login to borrow the book.