Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Tazkirah

by Zuridan Mohd Daud

Publisher - Penerbit UMP

Category - Islam

Buku ini mengandungi pelbagai tajuk tazkirah yang menyentuh isu-isu berkaitan dengan ummat Islam. la juga mengupas persoalan semasa yang sering dikaitkan dengan Islam. Di dalam buku ini terdapat pelbagai tajuk yang ditulis berdasarkan topik-topik tertentu yang bersifat semasa.

Please login to borrow the book.