Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Pengurusan Wakaf : Tanah Perkuburan Lama yang Tidak Berdaftar

by Irwan Mohd Subri, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Jasni Sulong & Zulfaqar Mamat

Publisher - Penerbit USIM

Category - Islam

Buku ini membincangkan isu status tanah perkuburan yang tidak mempunyai dokumen wakaf di Malaysia dengan mengambil negeri Pulau Pinang sebagai contoh. Sejak tahun 1995 sehingga tahun 2018, sebanyak 30 kes telah direkodkan mengenai isu permohonan pemindahan kubur di atas tanah yang tidak didaftarkan sebagai tanah wakaf bagi tujuan pembangunan dan lain-lain di Pulau Pinang. Permasalahan ini sedikit sebanyak mengganggu kelancaran pengurusan tanah wakaf di peringkat negeri kerana ketiadaan enakmen khas yang menyatakan bahawa kedudukan tanah yang mempunyai kubur perlu didaftarkan sebagai tanah wakaf. Isu ini juga secara tidak langsung berkait rapat dengan hukum fiqah terhadap wakaf-wakaf yang tidak jelas penyerahannya. Buku ini juga mencadangkan hukum fiqah dan garis panduan untuk menyelesaikan isu tanah kubur yang tidak mempunyai dokumen wakaf di negara ini. Buku ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan isu berkaitan wakaf-wakaf yang tidak jelas statusnya terutama tanah wakaf untuk perkuburan seterusnya menjadi rujukan kepada para penyelidik, ahli akademik, para pelajar dan juga Jabatan Mufti Negeri-negeri. 

Please login to borrow the book.