Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
LOGO DAN REPRESENTASI HALAL TEBUS RUGI PENGGUNA

by ELISTINA ABU BAKAR, NASIHAH NAIMAT & AFIDA MASTURA MUHAMMAD ARIF

Publisher - UPM Press

Category - Islam

Undang-undang merupakan mekanisme paling berkesan untuk pengguna menuntut gantirugi dalam isu logo dan representasi halal. Tanggungjawab kepada pembekal untuk memastikan bahawa maklumat berkaitan halal adalah tidak mengelirukan. Pada masa ini, undang-undang yang mengawal selia isu halal adalah bersifat jenayah yang berfungsi untuk menghukum pesalah dan tidak memperuntukkan pampasan ganti rugi kepada mangsa produk logo halal palsu dan mengelirukan. Buku ini bertujuan membincangkan liabiliti sivil di bawah undang-undang kontrak, tort dan Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang meletakkan tanggungjawab terhadap pembekal disamping memberi ruang kepada pengguna untuk menuntut gantirugi. Beberapa cadangan untuk pindaan undang-undang dikemukakan sebagai penyelesaian kepada isu logo dan representasi halal palsu serta mengelirukan. Buku ini bermanfaat kepada pengamal undang-undang, pembuat dasar, pemain industri dan pengguna.

Please login to borrow the book.