Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
INOVASI PENGAJARAN KURSUS ASAS KEUSAHAWANAN MELALUI APLIKASI SILANG KATA

by Mohd Ikhmal Fadzil, Wan Nurfariza Wan Mazlan & Rohana Ahmad

Publisher - Kolej Islam Teknologi Antarabangsa KITAB Pulau Pinang

Category - General Academics

Kajian ini dilaksanakan untuk mengenalpasti Keberkesanan pengetahuan dan pemahaman pelajar dalam kursus asas keusahawanan dengan menggunakan aplikasi teka silangkata.

Please login to borrow the book.