Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Strategi Perhubungan Awam di Malaysia

by Mohd Yahya Mohamed Ariffin, Muhamad Zaki Mustafa & Mohd Faizal Kasmani

Publisher - Penerbit USIM

Category - General Academics

Kemahiran perhubungan awam seharusnya dikuasai oleh setiap individu yang berkerjaya. Kejayaan seseorang itu dalam kehidupan dan urusan seharian turut dibantu oleh kemahiran ini. Pada masa kini, kemahiran ini sangat penting dalam urusan rasmi dan tidak rasmi. Buku ini membimbing pembaca mengenai kemahiran ini yang menjadi sebahagian daripada amalan dalam kehidupan setiap individu yang profesional.

Please login to borrow the book.