Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Teknologi Bantuan untuk Murid Berkeperluan Khas

by Rozniza Zaharudin & Lee Lay Wah

Publisher - 2022

Category - General Academics

Buku ini memfokuskan teknologi bantuan untuk murid berkeperluan khas melaksanakan fungsi yang mungkin sukar atau mustahil. Alatan teknologi bantuan merujuk kepada sebarang item, alatan atau sistem produk sama ada yang dibeli atau diubah suai, bertujuan untuk meningkatkan, mengekalkan atau menambah baik keupayaan fungsi murid berkeperluan khas. Terdapat pelbagai alatan teknologi bantuan, dari peringkat rendah, sederhana hingga peringkat tinggi yang direka bentuk untuk pelbagai masalah seperti masalah pembelajaran, pendengaran, penglihatan, fizikal, bahasa dan komunikasi serta ketidakupayaan pelbagai. Buku ini boleh dijadikan sumber rujukan untuk semua golongan masyarakat khususnya yang terlibat dalam dunia pendidikan murid berkeperluan khas. Selain itu, buku ini juga sesuai dijadikan buku teks bagi pelajar yang mengikuti kursus pendidikan khas dan teknologi maklumat dan komunikasi di universiti atau institusi pengajian tinggi.

Please login to borrow the book.