Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
MODUL ZERO TO HERO - KREATIVITI DAN INOVASI - PENJANAAN PENDAPATAN BERASASKAN BAHAN TERBUANG

by IRWAN SYAH MD YUSOFF, MUHAMMAD HEIKAL ISMAIL, SAIFUL HASLEY RAMLI, SITI MASTURA MD ISHAK, ZURONI MD JUSOH, SHAMSUL AZAHARI ZAINAL BADARI, ROSMAH MOHAMED, ASKIAH JAMALUDDIN & ROHAIZAHTULAMNI RADZLAN

Publisher - UPM Press

Category - General Academics

Buku Modul Zero to Hero dibina berteraskan kepada eleman Kesedaran, Pemahaman, Pelaksanaan dan Pendayaupayaan yang lebih dikenali sebagai 1K3P. Buku ini turut memberi penekanan dari aspek pelaksanaan dalam bentuk pemindahan ilmu dan praktikal (kemahiran penghasilan produk, pembungkusan, penjenamaan dan keusahawanan serta pemasaran dalam bentuk atas talian). Matlamat buku ini bertujuan untuk menangani cabaran dalam pembangunan sosial, ekonomi dan alam sekitar dari aspek kemahiran inovasi produk berasaskan bahan kitar semula yang mampu menjana pendapatan dan mempunyai nilai komersial serta memacu kemajuan ekonomi bagi memenuhi keperluan rakyat dalam menangani perubahan ekonomi yang semakin mencabar. Sehubungan itu, dengan terhasilnya buku Modul Zero to Hero ini dapat menjadi salah satu panduan kepada pelatih atau masyarakat melaksanakan program penjanaan pendapatan berasaskan bahan-bahan terbuang yang mempunyai nilai komersial dan secara tidak langsung dapat mendidik masyarakat menjadi rakyat yang prihatin terhadap alam sekitar. 

Please login to borrow the book.