Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Kutipan Zakat Rentas Sempadan: Teori Fiqh Dan Realiti Di Malaysia

by Muhammad Ikhlas bin Rosele, Luqman Hj. Abdullah, Nor Aini Ali

Publisher - PUSAT PUNGUTAN ZAKAT

Category - Islam

Kajian ini penting bagi menyediakan penyelesaian fiqh terhadap isu kutipan zakat rentas sempadan yang berlaku di Malaysia. Ia juga mampu memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang kedudukan lokasi pembayaran yang mereka perlu keluarkan. Hal ini mungkin timbul daripada kekeliruan konflik tempat tinggal, kampung dan tempat bekerja pembayar zakat. Kajian ini juga boleh menjadi kata putus ataupun rujukan penyelidik selanjutnya serta usaha untuk mengeluarkan fatwa dan garis panduang kutipan dan pembayaran zakat institusi zakat di Malaysia umumnya.

Please login to borrow the book.