Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Animasi Bersama Scratch 3.0

by Ruzlaini Ghoni

Publisher - Ts. Dr. Ruzlaini Bt Ghoni

Category - School Reference

Buku ini dihasilkan dalam usaha saya untuk menarik minat pelajar bagi memahami dan mendalami pengaturcaraan melalui pendekatan berbeza, iaitu melalui penghasilan media kreatif seperti permainan dan animasi. Penghasilan buku elektronik ini dalam bahasa melayu juga diharapkan bagi semua pelajar-pelajar mempelajari dan menguasai kemahiran ini. Scratch merupakan bahasa pengaturcaraan menggunakan blok. Scratch merupakan perisian sumber terbuka yang boleh digunakan oleh semua pelajar tanpa sebarang bayaran. Melalui pengaturcaraan Scratch ini, pelajar boleh membina permainan, animasi, cerita menggunakan medium Scratch. Scratch 3.0 merupakan versi terbaharu.

            

 

Please login to borrow the book.