Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Focus PT3 Sains | Tingkatan 1 : Bahagian B

by Maznah Omar, Jariah Khalib, Badariah Hamzah, Chien Hui Siong, Tan Din Ding

Publisher - Pelangi ePublishing Sdn. Bhd.

Category - School Reference

Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Pastinya satu sumber yang hebat bagi setiap murid!

Please login to borrow the book.