Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Sains Aktuari Aplikasi dalam Bidang Pencen

by Rose Irnawaty Ibrahim

Publisher - Penerbit USIM

Category - Business & Management

Ilmu sains aktuari sangat penting dan amat diperlukan bagi menyelesaikan permasalahan dalam pelbagai bidang, antaranya skim pencen, skim keselamatan sosial, insurans dan takaful serta perkhidmatan kewangan yang lain. Bidang pencen telah menjadi elemen penting dalam kebanyakan kajian sains aktuari oleh pihak kerajaan, swasta serta ahli akademik di dalam dan luar negara. Justeru, buku ini digarap dan dihasilkan untuk membincangkan ilmu sains aktuari yang digunakan dalam bidang pencen seperti Anuiti Hayat, Jadual Hayat dan juga Model Kematian. Selain itu, buku ini juga menghuraikan aplikasi ilmu sains aktuari dalam bidang pencen sperti formulasi faktor os pencen bagi beberapa permasalahan semasa. Diharapkan buku ini dapat memberi penyelesaian kepada pihak kerajaan atau swasta yang mengamalkan skim pencen bagi menampung pembayaran wang pencen pesara dan tanggungannya pada masa hadapan.

Please login to borrow the book.