Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Mukjizat Surah Al-Kahfi

by Muhammad Mokhtar

Publisher - PTS Publications

Category - Islam

Fitnah dajal adalah fitnah yang paling dahsyat. Fitnah dajal bukan sekadar fitnah fizikal, bukan juga sekadar gosip-gosip liar. Fitnah dajal itu adalah fitnah yang halus, seumpama silap mata. Fitnahnya membuatkan perkara yang baik kelihatan buruk. Sementara perkara yang buruk pula kelihatan baik. Namun, Allah s.w.t. itu maha adil. Dia menyediakan kita bekalan. Bekalan itu adalah surah Al-Kahfi. Mukjizat Surah Al-Kahfi menekuni satu per satu perbincangan perihal surah Al-Kahfi. Kita dapat mengetahui banyak perkara, seperti sebab turunnya surah ini, tafsiran ayat, dan kelebihan-kelebihan ayatnya. Mukjizat Surah Al-Kahfi hanya dari segi bacaan, tetapi merangkumi rahsia isi-isinya. Antaranya adalah: - Rahsia Ashabul Kahfi - Rahsia Zulkarnain - Rahsia pengembaraan Nabi Musa a.s. dan Nabi Khidir a.s. - Rahsia teguran Allah s.w.t. kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ternyata, ini adalah surah pendinding dajal. Ini adalah mesej daripada Allah s.w.t. kepada kita.

Please login to borrow the book.