Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Kerana Dakwah Bukan Hanya Kata-Kata

by Nik Omar Nik Abdul Aziz

Publisher - PTS Publications

Category - Religion

Nukilan ini adalah hasil ilmu, pengalaman dan pengamatan saya kepada senario dakwah dalam kehidupan kita bermasyarakat di Malaysia. Begitu banyak individu dan kumpulan yang komited kepada usaha dakwah dalam pelbagai jalur dan wadah. Masing-masing berusaha atas kapasiti dan keupayaan yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. kepada mereka bagi membawa mesej rahmatan lil Alamin.

Please login to borrow the book.