Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Gigi Menurut Perspektif Islam dan Pergigian

by Irwan Mohd Subri & Haslinda Ramli

Publisher - Penerbit USIM

Category - Science

Buku ini membincangkan gigi daripada sudut perspektif al-Quran, hadis dan bidang pergigian. Seterusnya, ia mengupas beberapa isu fiqah yang berkaitan pergigian, antaranya isu Gigi Emas, Implan Gigi, Mengubah Ciptaan Allah melalui Pembedahan Orthognathic, Penggunaan Emdogain Gel dan lain-lain. Buku ini insya-Allah memberi jawapan hukum kepada mereka yang memerlukannya sama ada pengamal rawatan pergigian, masyarakat awam, ahli akademik dan pelajar.

Please login to borrow the book.