Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Kaunseling Tingkah Laku Seks Songsang LGBT

by Roslee Ahmad, Ismail Tambi, Mohamad Isa Amat, Salleh Amat & Muhamad Khairi Mahyuddin

Publisher - Penerbit USIM

Category - Family & Health

Buku ini ditulis berdasarkan data-data empirikal mengikut perspektif Asia yang bertentangan dengan penemuan penyelidikan saintifik Barat. Penelitian sumber lepas mendapati peristiwa Stonewall di New York dalam tahun 1979 mencetuskan keraguan dalam DSM III (1973) apabila memansuhkan klasifikasi LGBT dalam karakter parafilias kerana menganggap mereka bukanlah individu yang mengalami gangguan kesihatan mental (berkait personaliti sociopathic) sebaliknya mereka boleh berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Buku ini cuba membawa pembaca untuk memahami maksud orientasi seksual, asal usul seks songsang dan LGBT dalam kontek Asia, peradaban Timur dan nilai-nilai Islam. Hasil penyelidikan mendapati tingkah laku LGBT memerlukan pendekatan pencegahan peringkat awal dan proses bimbingan psiko spiritual. Berdasarkan kajian di peringkat diploma hinggalah ke peringkat sarjana selama enam tahun, maka tercetuslah pembinaan Inventori Pencegahan Perlakuan Lesbian dan Gay dikenali IPGRI & IPLRI (2017). Kekuatan buku ini adalah hasil gabungan penulis dalam pelbagai bidang termasuklah perubatan, kaunseling seksualiti, kaunseling penyalahgunaan dadah dan spiritualiti. Justeru, guru-guru, para kaunselor, psikiatris dan ibu bapa bolehlah menimba ilmu dan mengaplikasikan penggunaan inventori pencegahan simptom-simptom LGBT untuk mengenal pasti anak-anak, kanak-kanak dan remaja terlibat dalam gejala seks songsang.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka1