Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Solat Musafir

by Zul Aimran Omar

Publisher - Must Read Sdn Bhd

Category - Motivation

"Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa 'mengqasarkan' (memendekkan) sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu." (Surah an-Nisa' 4: ayat 101) Elemen utama yang menjadi tunjang Islam ialah solat. Allah SWT telah memberikan kemudahahan kepada umat Islam untuk menghimpunkan dan memendekkan solat jika mereka berada dalam keadaan musafir. Buku ini memberi pencerahan tentang panduan menunaikan solat jamak dan qasar serta persoalan masyarakat mengenai solat musafir."Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa 'mengqasarkan' (memendekkan) sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu." (Surah an-Nisa' 4: ayat 101) Elemen utama yang menjadi tunjang Islam ialah solat. Allah SWT telah memberikan kemudahahan kepada umat Islam untuk menghimpunkan dan memendekkan solat jika mereka berada dalam keadaan musafir. Buku ini memberi pencerahan tentang panduan menunaikan solat jamak dan qasar serta persoalan masyarakat mengenai solat musafir.

Please login to borrow the book.