Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Berdialog Dengan Allah

by Khairul Ghazali

Publisher - Must Read Sdn Bhd

Category - Motivation

Bercinta dan berdialog dengan Allah? Bagaimana caranya bercinta dan berdialog dengan Allah, sedangkan Allah tidak dapat dilihat. Mungkinkah kita mencintai sesuatu yang tidak dapat kita lihat kewujudannya? Penulis menghraikan pernana kalbu dan hati untuk berdialog dengan Allah melaui pelbagai amalan. Yang penting amalan tersebut dapat kita sempurnakan dengan sepenuh hati atas nama cinta kepada Allah.

Please login to borrow the book.