Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Seruan Tauhid : Checklist Buat Para Dai

by Redzuwan Mohd Yunus

Publisher - UTUSAN PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD

Category - Islam

Seruan Tauhid : Checklist Buat Para Dai mendedahkan pelbagai cabaran yang perlu disahut oleh para pendakwah dan bentuk-bentuk masalah yang bakal dihadapi. tanggungjawab menyampaikan seruan tauhid untuk mengislamkan seluruh umat manusia yang telah disempurnakan junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini adalah terletak atas bahu semua orang Islam yang baligh dab berakal. Kewajipan ini tidak terkecuali sama ada daripada golongan ulama mahupun orang awam. Walau bagaimanapun ketentuan untuk membuat huraian tentang isi dakwah dan segala hukum yang berkaitan dengannya adalah diamanahkan kepada para ulama kerana keluasan ilmu dan amal mereka. Dakwah boleh dilakukan sama ada secara individu mahupun dalam bentuk organisasi. Semakin besar matlamat yang ingin dicapai oleh pendakwah maka semakin banyak cabaran yang perlu dihadapi dan masalah yang perlu diselesaikan. Usaha dakwah yang berkesan mestilah mencontohi cara Rasulullah SAW yang dikembangkan oleh para sahabat r.a. tabiin dan tabi tabiin dengan berlandaskan al-Quran dan sunnah. Penulis mengemukakan permasalahan dalam berdakwah kepada dua kelompok iaitu pendakwah dan sasaran dakwah. selanjutnya, permasalahan terhadap sasaran dakwah dibahagikan pula kepada dua kelompok iaitu sasaran dakwah Muslim dan bukan Muslim. Para pendakwah dan setiap individu Muslim yang prihatin terhadap tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah SWT perlulah melengkapkan diri dengan menambahkan ilmu pengetahuan.

Please login to borrow the book.