Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7

SRJK (Cina) dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan: Dilema dan Kontroversi

by Sia Keng Yek

Publisher - University of Malaya Press

Category - Law

Seksyen 21(2) Akta Pelajaran 1961 memberikan kuasa kepada Menteri Pelajaran untuk menukarkan status SRJK(C) dan SRJK(T) kepada sekolah kebangsaan (SK) sekiranya dirasakan perlu dan sesuai. Peruntukan ini telah menimbulkan kegusaran masyarakat Cina kerana bimbang SRJK(C) akan ditukarkan kepada SK yang menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar, selaras dengan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Sungguhpun peruntukan seksyen itu tidak sekali‐kali menyatakan bahawa kerajaan akan menghapuskan SRJK(C) dan SRJK(T) serta kuasa Menteri masih dibekukan, namun keazaman masyarakat Cina untuk mempertahankan kedudukan dan identiti SRJK(C) masih kental. Mentaliti inilah yang sentiasa mendasari perjuangan orang Cina yang dipelopori oleh Dong Jiao Zong dan pertubuhan Cina Malaysia atau lebih dikenali secara kolektif sebagai Hua Tuan. Pendirian ini telah menjadi punca utama kepada segala perselisihan dan konflik di antara komuniti Cina dengan pihak kerajaan berhubung dengan isu bahasa dan pendidikan Cina sepanjang pelaksanaan Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Ada kalanya isu bahasa dan pendidikan Cina ini menjadi agak kontroversi dan sensitif sehingga menimbulkan ketegangan antara kaum.

Please login to borrow the book.