Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Nikah Sindiket Di Malaysia

by Intan Nadia Ghulam Khan, Hasnizam Hashim, Haliza A. Shukor, Nabilah Yusof

Publisher - PENERBIT USIM

Category - Islam

Buku ini membincangkan tentang nikah sindiket menurut hukum syarak dan perundangan Islam semasa di Malaysia. Skop perbincangan dalam buku ini merangkumi definisi, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya nikah sindiket, implikasi dan saranan ke arah penyelesaiannya. Tinjauan mengenai nikah sindiket ini amat berguna bagi pihak-pihak berwajib khasnya dan juga masyarakat umumnya dalam memberikan penjelasan tentang sindiket pernikahan dan seterusnya dapat meningkatkan kesedaran di kalangan ahli masyarakat agar berwaspada daripada terjebak dalam sindiket yang boleh menggugat kekuatan institusi keluarga dan negara. Pelbagai cadangan dan saranan yang dikemukakan dalam buku ini amat berguna bagi mencegah dan memantau aktiviti nikah sindiket di Malaysia. Semoga buku ini dapat menyedarkan masyarakat tentang bahayanya nikah sindiket dan pada masa yang sama dapat menjadi panduan kepada pihak berwajib untuk mengambil tindakan pencegahan dan pemantauan yang sewajarnya.

Please login to borrow the book.