Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7

Pengajian India: Bicara Pelbagai Perspektif

by Singaravelu Sachithanantham

Publisher - Penerbit Universiti Malaya

Category - General Novel

Buku Pengajian India: Bicara Pelbagai Perspektif merupakan kumpulan atau koleksi artikel ilmiah yang bermutu tinggi dalam bahasa Melayu, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris, sumbangan oleh sembilan orang kakitangan akademik Jabatan Pengajian India, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Artikel‐artikel ilmiah para penyumbang tersebut membicarakan beberapa ciri utama yang terdapat dalam karya kesusasteraan klasik dan kesusasteraan kebaktian Tamil di India serta kesusasteraan Tamil moden di Malaysia, sejarah dan perkembangan agama Hindu di India dan Malaysia, dan konsep keutuhan di kalangan masyarakat beragama Hindu di Malaysia.

Please login to borrow the book.