Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Wanita-Wanita Calon Penghuni Neraka

by Abu Inas Husayna

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

'Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah neraka. Manakala mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan padanya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakan siksaan neraka yang pernah kamu dustakan."' (Surah As-Sajadah 32:20)

Please login to borrow the book.