Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Siri Empat Abdullah: Abdullah Bin Amru

by Tarikuddin bin Haji Hassan

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Abdullah bin Amru adalah termasuk salah seorang yang dinamakan al-Abadalah al-Arba’ah, iaitu empat orang Abdullah dari kalangan sahabat Nabi yang ayah mereka juga Islam yang terkenal didalam memberi fatwa. Tiga orang al-Abadalah al-Arbaah yang tiga lagi ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin az-Zubair bin al-Awwam.

Please login to borrow the book.