Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Kemuliaan Masjid- Anjuran Solat Berjemaah Dan Memakmurkannya

by Abu Muhammad Ala’uddin

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Usaha yang mula-mula sekali dibuat oleh Rasulullah s.a.w. semasa baginda berhijrah ke Madinah al-Munawwarah, ialah mendirikan masjid Quba’. Tidak lama selepas Rasulullah s.a.w. menetap di Madinah, baginda mendirikan sebuah lagi masjid di Bandar Madinah yang lebih terkenal dengan Masjid Nabawi. Memandangkan kepada pentingnya penbinaan masjid dalam perkembangan agama Islam, Rasulullah s.a.w. telah menggalakkan umatnya supaya mendirikan masjid di mana sahaja mereka tinggal. Apakah peranan masjid dalam kehidupan umat Islam? Bacalah buku ini untuk mengetahui jawapannya.

Please login to borrow the book.