Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Siri Empat Abdullah Abdullah Bin Abbas

by Tarikuddin bin Haji Hassan

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Abdullah bin Abbas adalah termasuk salah seorang yang dinamakan al-Abadalah al-Arbaíah, iaitu empat orang Abdullah dari kalangan sahabat Nabi yang ayah mereka juga Islam yang terkenal didalam memberi fatwa. Tiga orang al-Abadalah al-Arbaah yang tiga lagi ialah Abdullah bin Amru bin al-Ass, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin az-Zubair bin al-Awwam.

Please login to borrow the book.