Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
16 Sifat Value Investor Hebat

by Razali Razman

Publisher - Razz Publications

Category - Finance & Investments

Value investing, atau pelaburan berasaskan nilai ialah kaedah pelaburan yang membandingkan harga dengan nilai sesuatu saham dan saham dibeli sekiranya harganya jatuh di bawah nilai yang dianggarkan bagi saham tersebut. Seorang value investor atau pelabur berasaskan nilai cuba mencari bargain atau tawaran hebat dengan membeli saham pada harga yang lebih rendah daripada nilainya (intrinsic value). Risalah ini menerangkan tentang apakah sifat yang ada pada seorang value investor yang hebat. Pembaca boleh menjadikannya sebagai langkah permulaan untuk menimba ilmu selanjutnya dalam bidang analisis perniagaan dan saham.

Please login to borrow the book.