Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Kaedah Memahami Hadis-hadis Musykil

by Hafiz Firdaus Abdullah

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Ada beberapa hadis Rasulullah s.a.w. yang jika dibaca sekali lalu, akan menimbulkan kemusykilan di fikiran kita. Hadis-hadis tersebut kelihatan aneh dan pelik apabila diukur dengan ilmu sains, perubatan, tamadun dan logika terkini. Buku ini mengemukakan sejumlah hadis-hadis yang lazim dianggap musykil, lalu dijelaskan cara kefahaman yang betul terhadapnya. Diharapkan dengan penjelasan yang diberikan, keimanan,keyakinan dan kefahaman kita kepada hadis-hadis Rasulullah s.a.w. adalah sentiasa utuh lagi benar.

Please login to borrow the book.