Book is not available now. Book will available on: 26 May 2022

( 0 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
29 Kisah Wanita Teladan

by Abdul Muthalib Hamad

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Dalam kitab ini, terdapat beberapa bentuk taubat yang dilakukan sebahagian orang, sama ada lelaki mahupun wanita. Dan bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, padahal mereka sebelumnya membabi buta dalam kegelapan, kebodohan dan kesesatan. Di samping itu, ada beberapa contoh pengorbanan yang dilakukan sebahagian kaum wanita yang menjadi penyebab lelaki tersedar. Di antaranya membuat sedar suami mereka untuk menjauhi rokok dan minuman keras.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Perpustakaan Kuala Lumpur1