Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7

Sejarah China Moden

by Suffian Mansor

Publisher - University of Malaya Press

Category - History

Buku ini menekankan sejarah pembinaan negara China Moden yang menghadapi pelbagai cabaran sejak kekalahan pada Perang Candu. Kuasa asing khususnya British meminta dan mendesak China menerima tuntutan mereka untuk membuka China bukan sahaja untuk pasaran bebas tetapi juga hubungan diplomatik dan kegiatan mubaligh Kristian

Please login to borrow the book.