Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Tertubuhnya Negara Haram Israel

by Zaini Rejab

Publisher - PTS Publications

Category - General Novel

Perjuangan rakyat Palestin sehingga ke titik akhir bagi menidakkan kewujudan negara haram Israel. Perjuangan bagi sebuah negara Palestin merdeka, namun akhirnya kerana kecurangan pemimpin-pemimpin negara Arab, dan kerana rapimya perancangan Israel, akhirnya negara haram tertubuh juga.

Please login to borrow the book.