Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7

Ketuanan Politik Melayu Pandangan Orang Cina

by Thock Ker Pong

Publisher - University of Malaya Press

Category - Politics

Buku ini meneliti gerakan dan respons yang dilancarkan oleh Huatuan (Gerakan Pertubuhan Cina) dari tahun 1969 hingga 1999 dalam menghadapi cabaran yang dibawa oleh hegemoni politik Melayu. Tempoh masa tiga dekat ini dipilih memandangkan ia merupakan tempoh pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pembangunan Nasional (DPN), dan manifestasi kehegemonian politik Melayu. Tempoh ini juga merupakan masa kaum Cina dilanda berbagai‐bagai krisis dan dilema. Kajian buku ini hanya bertumpu pada Huatuan yang lantang, aktif dan berkesan dalam menggemblengkan tenaga kaum Cina untuk berdepan dengan cabaran tersebut. Antara yang mendapat perhatian ialah Dongjiaozong, Dewan‐Dewan Perhimpunan Cina (DPC), Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia (GPCM), Gabungan Dewan‐Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia (ACCCIM), dan 15 Huatuan.

Please login to borrow the book.