Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Sejarah Perdagangan Bebas

by Sivachandralingam Sundara Raja

Publisher - Penerbit Universiti Malaya

Category - History

Buku ini cuba mengupas persoalan tentang sejauh mana dasar perdagangan bebas yang diamalkan di England pada akhir abad ke‐18 dan awal abad ke‐19 mempengaruhi perkembangan dasar perdagangan bebas dan pelabuhan‐pelabuhan bebas di Timur, khususnya di Negeri‐negeri Selat antara 1786‐1826.

Please login to borrow the book.