Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Spanish for Beginners

by Azlina Mohd Ariffin

Publisher - Penerbit UMP

Category - General Academics

Buku ini diterbitkan sebagai rujukan utama kepada pelajarpelajar Universiti Malaysia Pahang khususnya kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Spanish For Beginners untuk belajar dan memperolehi kemahiran asas Bahasa Sepanyol. Buku ini bermula dengan pengenalan tentang Bahasa Sepanyol dan ilustrasi dalam buku ini adalah bertujuan membantu pelajar-pelajar lebih memahami bahasa tersebut.

Please login to borrow the book.